Guía de Jefes en Nioh 2 – Todas las Peleas Contra Jefes

Fijate como pasar todos los jefes en Nioh 2 en el video de abajo. Utiliza la siguiente linea de tiempo para localizar al jefe deseado.

1. Mezuki – 0:05
2. Enenra – 4:43
3. Gozuki – 9:49
4. Yatsu-no-Kami – 11:36
5. Imagawa Yoshimoto – 18:55
6. Imagawa Yoshimoto (2nd Encounter) «Imagawa Diehard» – 22:27
7. Kamaitachi – 24:19
8. Tsukahara Bokuden – 27:35
9. Saito Yoshitatsu – 29:00
10. Hachisuka Koroku – 32:02
11. Shibata Katsuie (Human Form) – 33:50
12. Tatarimokke – 35:36
13. Obsidian Samurai – 41:31
14. Magara Naotaka – 45:11
15. Honda Tadakatsu – 52:53
16. Azai Nagamasa – 55:26
17. Onryoki – 1:03:45
18. Saito Yoshitatsu (2nd Encounter) – 1:06:25
19. Oda Nobunaga – 1:08:27
20. Magara Naotaka (2nd Encounter) + Revenant – 1:09:46
21. Saika Magoichi – 1:16:43
22. Gyuki – 1:20:13
23. Tsukahara Bokuden (2nd Encounter) – 1:23:08
24. Gozuki + Mezuki (Double Boss) – 1:24:26
25. Kasha – 1:30:10
26. Ryomen Sukuna – 1:35:16
27. Saika Magoichi (2nd Encounter) ‘The Third Word’ – 1:42:03
28. Maeda Toshiie – 1:44:47
29. Shibata Katsuie (True Form) – 1:47:16
30. Enenra (2nd Encounter) ‘Okuni’s Search’ – 1:56:59
31. Tokichiro – 2:02:08
32. Hattori Hanzo. Dojo Spear Mastery ‘Hanzo the Demon’ – 2:07:17
33. Hachisuka Koroku (2nd Encounter) ‘The High-spirited Demon’ – 2:08:51
34. Daidara Bocchi – 2:12:04
35. Onryoki (2nd Encounter) ‘Stray Cats’ – 2:21:14
36. Shuten Doji – 2:22:52
37. Maeda Tashiie – 2:31:08
38. Enenra (3rd Encounter) ‘The Golden Castle’ – 2:34:37
39. Mezuki + Gozuki Double Boss – 2:38:22
40. Yatsu-no-Kami (2nd Encounter) ‘The Golden Castle’ – 2:43:01
41. Kasha (2nd Encounter) ‘The Golden Castle’ – 2:46:59
42. Lady Osakabe – 2:51:28
43. Maeda Keiji – 2:57:57
44. Kasha (3rd Encounter) ‘The Dream’s End’ – 2:58:46
45. Tokichiro (2nd Encounter) ‘Cherry Blossom Viewing in Daigo’ – 3:03:36
46. Kashin Koji – 3:09:12
47. Ryomen Sukuna (2nd Encounter) ‘Restoring Harmony’ – 3:18:28
48. Hachisuka Koroku (3rd Encounter) ‘Japanese Heart, Yokai Smarts’ – 3:21:58
49. Shibata Katsuie (2nd Encounter) ‘Restless Spirits’ – 3:23:33
50. Azai Nagamasa (2nd Encounter) ‘Yaksha Returns’ – 3:26:39
51. William – 3:30:48
52. Kato Danzo – 3:36:53
54. Akishage Yoshiteru – 3:41:21
53. Matsunaga Hisahide – 3:45:51
55. Sakata Kintoki – 3:47:41
56. Mumyo – 3:50:05
57. Shisenin Kosen ‘Dojo: The Tengu’s Blade’ – 3:51:05
58. Hattori Hanzo ‘Dojo: The One Who Lives in the Shadows’ – 3:53:17
59. Shisenin Kosen ‘Dojo: The Chain that Splits the Sky’ – 3:56:27
60. Shisenin Kosen ‘Dojo: Opening of the Mind’s Eye’ – 4:00:08
61. Hattori Hanzo ‘Dojo: Like Lightning’ – 4:02:26
62. Sakata Kintoki ‘Dojo: The Unstoppable Whirlwind’ – 4:04:24
63. Otakemaru – 4:07:00

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *